26ème Tournoi International d’Annecy

Tournoi International d'Annecy : 26ème édition !